پست فشار ضعیف

بهمن تابان

اصطلاح “پست فشار ضعیف” اغلب در ارتباط با دستگاه های اندازه گیری LV استفاده می شود. شبکه های AC پایین طبق استانداردهای IEC دارای ولتاژ تا 1000 ولت یا 1 کیلو ولت هستند. در ایران ولتاژ ضعیف سه فاز به صورت 400 ولت ارائه می شود. راه های زیادی برای اتصال شبکه LV و تامین بارهای تک فاز و سه فاز وجود دارد. این روش ها بر اساس میزان انرژی مورد نیاز طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال، اشتراک تک فاز 32 آمپر مستقیماً از شبکه عمومی LV تامین خواهد شد.

محدوده خطوط رایج ولتاژ پایین از خروجی پانل LV هر پست توزیع برق شروع می شود. پست های توزیع یا پست های عمومی می توانند در هوا یا روی زمین ساخته شوند. شبکه LV تا نقطه تحویل یا محل نصب کنتور مشتری ادامه دارد. به طور کلی خطوط ولتاژ ضعیف در هوا و روی زمین با استفاده از هادی ها و تجهیزات مختلف ساخته می شوند. این خطوط در آخرین قسمت توزیع انرژی الکتریکی قرار دارند و از نظر طول و تعداد بار کوچکتر از خطوط دیگر هستند. برای طراحی یک شبکه فشار ضعیف به اطلاعات اولیه و طرح هایی مانند موقعیت جغرافیایی میدان و شبکه، نمودار تک خطی، حفاظت و نوع شبکه نیاز است.

خطوط کم فشار اغلب برای تغذیه بارهای کوچک به صورت شعاعی استفاده می شود. این خطوط از نظر تجهیزات سوئیچینگ، عیب یابی خودکار، حمل بار و غیره با خطوط ولتاژ مختلف از جمله خطوط فشار متوسط ​​قابل مقایسه نیستند. تقریباً هرگونه خرابی در تأسیسات BT، از جمله خطوط عمومی و خصوصی، منجر به قطعی طولانی مدت خواهد شد. بنابراین طراحی این شبکه ها بسته به میزان بار و محل ساخت بسیار مهم است.