1381-12

بهمن تابان

سال : 1381 .

کارفرما : آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع).

شرح پروژه : تجهیز 1 مورد پست زمینی.