1384-11

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق آینه سنگ افرا .

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .