1385-1

بهمن تابان

سال : 1385 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران .

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 269 مورد  انواع پروژه های توزیع .