1386-5

بهمن تابان

سال : 1386 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران .

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 87 مورد کابل کشی فشار ضعیف زمینی.