1386-7

بهمن تابان

سال : 1386 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران .

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 7 مورد احداث شبکه روشنایی معابر.