1388-3

بهمن تابان

سال : 1388 .

کارفرما : معاونت اجرایی جنوب شرق .

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .