1389-3

بهمن تابان

سال : 1389 .

کارفرما : معاونت اجرایی جنوب شرق .

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .