1401

بهمن تابان

سال : 1401 .

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران.

شرح پروژه : اجرای طرح روشنایی بزرگراه شهید بروجردی در بخش های کندرو و تندرو حد فاصل بزرگراه آزادگان تا زیرگذر الغدیر.